Informatyka w biznesie

Dziennik elektroniczny w szkole

Dziennik elektroniczny na dobre zadomowił się w polskich szkołach. Coraz więcej dyrektorów decyduje się na tę formę prowadzenia szkolnych rejestrów. Nauczyciele mogą umieścić w e-dzienniku nie tylko oceny i obecność uczniów, ale także wiadomości dla rodziców, daty zapowiedzianych sprawdzianów, zadania do odrobienie i wiele innych ważnych informacji.

Wprowadzenie do dziennika elektronicznego tematu lekcji oraz frekwencji zajmuje mniej czasu niż zapisanie tych informacji w tradycyjnym dzienniku, dlatego większość nauczycieli chwali pracę z systemem elektronicznym. Rodzice cenią łatwość obsługi dziennika i to, że mają wgląd do ocen swojego dziecka. W czasie rzeczywistym otrzymują powiadomienia na telefon, kiedy nauczyciel wpisze uczniowi uwagę lub gdy wychowawca doda informacje o zbliżających się składkach. Dzięki kalendarzowi imprez szkolnych można łatwo rozeznać się w przewidzianych przez szkołę uroczystościach. Rodzic może zobaczyć plan lekcji dziecka oraz na bieżąco usprawiedliwić nieobecność. To rozwiązanie ma dużo plusów i prawie wcale minusów, ale czy jest w 100% bezpieczne?

Czy dane w e-dziennikach są bezpieczne?

Tradycyjne, papierowe dzienniki były narażone na zniszczenie. Czasem dochodziło do zalania, spalenia lub zgubienia tego rejestru postępów w nauce. Możliwa była również kradzież. W takim wypadku, dane wrażliwe, takie jak: imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów uczniów i ich rodziców oraz oceny były w niebezpieczeństwie. Osoba, która dziennik ukradła miała bowiem dostęp do informacji, które powinny być chronione i nieupubliczniane.

Dzienniki elektroniczne są stosunkowo bezpiecznym medium, mimo szerzącej się przestępczości internetowej, jednak wielu rodziców zastanawia się, czy dane dzieci są należycie chronione.

Przepisy szkolne dopuszczają prowadzenie e-dzienników, jednocześnie wskazując na właściwe zabezpieczenie danych wrażliwych. Chodzi między innymi o to, żeby informacje miały zapewniony odpowiedni standard bezpieczeństwa. Kluczowe jest rejestrowanie zmian oraz szczegółów dotyczących osoby wprowadzającej owe zmiany. Zapewnienie właściwej ochrony danych poufnych uczniów i ich rodzin leży w gestii dyrektora placówki oświatowej, który zgodnie z ustawą pełni rolę administratora. Konieczne jest także stworzenie swoistego regulaminu, w którym zostaną opisane procedury przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jakie zabezpieczenia stosują najpopularniejsze dzienniki elektroniczne w Polsce?

Prymus.info od firmy Primeon – podobno informacje o uczniach są zapisywane u największego w Europie dostawcy usług internetowych i są szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL. Dziennik elektroniczny spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Zapewnia to ochronę przed niepożądanym „wyciekiem” informacji.

UONET+ firmy Vulcan – jeden z najpopularniejszych e-dzienników, który został uruchomiony w tysiącach szkół w całej Polsce. Dane uczniów i rodziców są przechowywane nie na jednym, lecz na wielu serwerach, co zapewnia dodatkową ochronę i gwarancję.

Dziennik elektroniczny od Librus.pl – z usług tego e-dziennika korzysta ponad 2500 polskich szkół. Jest dostępny mobilnie np. na telefony z systemem Android oraz smartfony od firmy Apple, dostępne między innymi na stronie mresell, co zapewnia rodzicom szybki i łatwy wgląd w osiągnięcia dziecka. Za bezpieczeństwo tego systemu odpowiada technologia Keystroke, która chroni użytkowników np. przed nieuprawnionym dostępem do konta i polega na wpisaniu dodatkowego słowa klucza. Ten trzystopniowy proces uwierzytelniania daje 99,9% pewność, że dane uczniów są należycie przetwarzane i chronione.

ashe