Informatyka w edukacji

Gdzie podziały się papierowe indeksy?

W dzisiejszych czasach rzadko spotyka się klasyczne papierowe indeksy na studiach. Coraz większa liczba uczelni decyduje się na porzucenie tego tradycyjnego rozwiązania i przejście na formę elektroniczną. Podobnie jak elektroniczne dzienniki wyparły papierowe pierwowzory w szkołach, tak na uczelniach wygrały elektroniczne indeksy.

Wygoda i przejrzystość

Przeniesienie indeksu do internetu okazało się bardzo wygodnym rozwiązaniem. W takich elektronicznych systemach studenci mogą przeglądać swoje oceny, które również drogą elektroniczną są wystawiane przez prowadzących poszczególne

 

zajęcia. Teraz nie ma już potrzeby uganiania się za profesorami, w celu uzyskania wpisu do indeksu.

Wiele funkcji uczelnianych portali internetowych

Takie portale internetowe, na których studenci mogą znaleźć swoje oceny, pełnią również inne funkcje. Można na nich przykładowo skontaktować się z dowolnym prowadzącym lub złożyć podanie do dziekanatu czy też obserwować status wcześniej złożonego wniosku. Poprzez takie platformy internetowe odbywają się też zapisy na zajęcia oraz sama rejestracja na studia.

Niestety nie wszystkie uczelnie zdecydowały się na porzucenie papierowych indeksów i w części placówek można jeszcze się z nimi spotkać. Przejście na elektroniczną formę wydaje się rozsądną opcją. Takie rozwiązanie spotyka się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród studentów, jak i kadry uczelnianej.

ashe