Informatyka w edukacji

Zastosowania programów komputerowych w edukacji

Zastosowanie rozmaitych programów komputerowych znacząco przyczyniło się do zwiększenia poziomu edukacji. I mowa tutaj nie tylko o uczelniach kształcących w zakresie informatycznym, ale również akademiach ekonomicznych czy nawet zwykłych placówkach szkolnych. Coraz częściej wprowadza się do planu nauczania, przedmioty poświęcone obsłudze innowacyjnych aplikacji.

Do czego używa się programów komputerowych w szkolnictwie?

Programy komputerowe znajdują niezliczone zastosowania w edukacji, dlatego przeszkolenie w zakresie ich obsługi jest bardzo ważne. Pracy bez pakietu Office nie wyobraża sobie chyba żaden nauczyciel. Uczniowie również są szkoleni w obsłudze programów wchodzących w skład pakietu, takich jak:

  • Microsoft Word – w którym tworzy się rozmaite dokumenty
  • Microsoft Office – służącym do tworzenia tabel oraz wykresów
  • Microsoft PowerPoint – aplikacji do tworzenia prezentacji multimedialnych
  • Microsoft Access – który umożliwia obsługę baz danych

W przypadku tego ostatniego, raczej nie uczy się o nim w szkołach licealnych, chyba że takich o profilu informatycznym. Z tym programem spotkamy się raczej na studiach, zwłaszcza na uczelniach ekonomicznych, gdyż jest on podstawą w pracy przy dużych liczbach i bazach danych, podobnie jak popularny Excel.

Mówiąc o uniwersytetach ekonomicznych, warto wspomnieć też o programie Statistica, który również jest nieodłączną częścią programuedukacyjnego większości uczelni. Podobnie ma się sprawa w przypadku programu Matlab, służącego do skomplikowanych obliczeń matematycznych. Wyżej wymienione programy spotkamy również na politechnikach, gdzie matematyka czy statystyka są równie intensywnie praktykowane.

Jak łatwo zauważyć, programy komputerowe pomagają usprawnić pracę w wielu dziedzinach, dlatego nauka obsługi takich aplikacji stała się normą i stałym punktem w edukacji. Dzięki takim programom wiele działań można przyspieszyć, często też pozwalają one na dużo precyzyjniejsze obliczenia czy szacunki. Programy wspomniane w artykule to tylko niewielka część całości, gdyż jest ich o wiele więcej i cały czas powstają nowe.

ashe